Hvorfor trekke om
Opp Bilderammer Pristilbud Kontakt oss

 

--Hvem som helst har et møbel som kan trekkes om...

Fornye gammelt

Affeksjonsverdi

Økonomisk

Komfort

Miljøriktig

Trendy

Våre oppdrag går i hovedsak ut på å forsterke og reparere slitne og gamle møbler. Man bevarer da enkelt det gamle med et nytt og spennende snitt. Gamle møbler har stor verdi, og dette kommer sterkt til uttrykk der møblene har en kjær forhistorie, eller er arvet fra eldre og nære slektninger. Dermed har som oftest eldre møbler en stor affeksjonsverdi for sine eiere. Disse båndene kan enkelt opprettholdes ved å gjøre gammelt om til nytt, uten å gripe inn i særpreget. Møbelet blir bare sterkere, og får forlenget sin affeksjonstid.

Økonomisk

Slike inngrep er som regel raskere, billigere og kvalitetsmessig gunstigere enn nyinnkjøp. Økonomisk sett er slike inngrep å betrakte som rimeligere enn å kjøpe inn nytt. Man bevarer for det første en kjent og behagelig sitte/ligge komfort, samt at man vet at møbelet passer inn i bomiljøet.

Hurtig

Raskt og enkelt kan man fornye sitt interiør, uten å måtte oppleve beklagende venting på nye møbler som ofte kan ha leveringstider på flerfoldige måneder. Hos oss kan man få en enkel sofa omtrukket på ca 1 uke, samtidig som man har egenkontroll av produktet og dens utforming. I en visshet om at dette er en miljøvennlig måte å fornye på, bevarer man endog resurser ved omtrekking av gamle og slitte møbler.